Liberty ie tiết kiêm xăng chính chủ nữ sinh

Xe của tôi chính chủ đi lại gần nhà nên còn mới và ngon lắm các bạn ah. Vì là xe chính chủ lên sang tên thoải mái. Tôi tin rằng bạn nào yêu thích dòng xe này đến xem xe đảm bảo Ưng 100%. Giá chỉ có 15,5tr

Xe của tôi chính chủ đi lại gần nhà nên còn mới và ngon lắm các bạn ah. Vì là xe chính chủ lên sang tên thoải mái. Tôi tin rằng bạn nào yêu thích dòng xe này đến xem xe đảm bảo Ưng 100%. Giá chỉ có 15,5tr

Nguồn: https://muaban.net/liberty-quan-nam-tu-liem-l2431-c510806/liberty-ie-tiet-kiem-xang-chinh-chu-nu-sinh-id57781896